Tablica do kancelarii notarialnej

TABLICA  KANCELARIA NOTARIALNA

tablica dla notariusza, notarialna

Tablica kancelarii notarialnej. Wymiar i grafika na tablicy wg rozporządzenia (50x35cm.). Stosownie do postanowienia §2 regulaminu wewnętrznego urzędowania kancelarii notarialnej ustala się opisowy wzór tablicy na budynkach, w których znajdują się kancelarie notarialne. Nasze tablice notarialne są odporne na warunki atmosferyczne (nawet 100 lat na zewnątrz). Charakteryzują się estetyką i trwałością. Otwory zabezpieczone mosiądzem. Tablica jest odporna na rozpuszczalniki (można ją wyczyścić w przypadku wandalizmu).

- materiał: blacha + emalia, tablica wypukła
- wymiar: 35 x 50 cm
- termin realizacji: ok. 14 dni liczony do zatwierdzenia projektu
- sposób montażu: kołki rozporowe (nie dostarczamy)
- kolorystyka: tło białe, czarne litery.

cena: 275 zł+vat (kolejne nazwisko + 20 zł)

 

ZARZĄDZENIE Nr 4  Prezesa Krajowej Rady Notarialnej
z dnia 8 listopada 2002 roku. Tekst jednolity
REGULAMINU WEWNĘTRZNEGO URZĘDOWANIA KANCELARII NOTARIALNEJ
[wyciąg]
Na podstawie art. 40 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie /Dz. U. nr 22 poz. 91/ uchwala się co następuje:
ROZDZIAŁ I
Nazwa i organizacja kancelarii notarialnej
§ 1.
Nazwa kancelarii notarialnej obejmuje imię i nazwisko notariusza. Kancelaria notarialna prowadzona przez kilku notariuszy na zasadach spółki cywilnej powinna to uwidocznić w swej nazwie.
§ 2.
Nazwa kancelarii powinna być uwidoczniona na tablicy wywieszonej na budynku, w którym znajduje się lokal kancelarii, nad wejściem do budynku lub z boku od tego wejścia. Nad tablicą należy umieścić godło państwowe. Opis tablicy określa załącznik Nr 1.
§ 3.
1. Wewnątrz budynku, przy wejściu do pomieszczeń kancelarii, należy wywiesić tablicę informującą o przeznaczeniu pomieszczeń, godzinach i dniach przyjęć, o czasie przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Prezesa Rady izby Notarialnej oraz Prezesa Sądu Apelacyjnego. 

2. Na zewnątrz budynku kancelarii lub w jego pobliżu można umieścić jedną tablicę informacyjną o treści: „Notariusz” lub „Kancelaria Notarialna”. Tablica o wymiarach
nie przekraczających 150 cm długości i 50 cm wysokości nie może wymieniać nazwiska i imienia notariusza.
§ 4.
W pomieszczeniach notariusza powinno być umieszczone godło państwowe.
§ 5.
Notariusz prowadzący kancelarię:
1. zatrudnia pracowników kancelarii o odpowiednich kwalifikacjach,
2. dba o odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie kancelarii, stosownie dla powagi notariatu,
3. troszczy się o kulturę pracy i sprawne załatwianie spraw w kancelarii,
4. dba o odpowiednie zabezpieczenie przechowywanych w kancelarii dokumentów i pieczęci.
§ 6.
Rady izb notarialnych określą sposób informowania o rozmieszczeniu kancelarii notarialnych.
§ 7.
Niedopuszczalna jest indywidualna reklama kancelarii notarialnej.
[…]
Załącznik Nr 1
Stosownie do postanowienia § 2 regulaminu wewnętrznego urzędowania kancelarii notarialnej ustala się opisowy wzór tablicy na budynkach, w których znajdują się kancelarie notarialne.
1. Tablica dla kancelarii notarialnej winna być wykonana z białego metalu, a litery na niej w kolorze czarnym.
2. Tablica dla kancelarii notarialnej prowadzonej przez jednego notariusza powinna mieć
wymiary: długość – 50 cm, a wysokość – 35 cm.
3. Tablica dla kancelarii notarialnej prowadzonej przez kilku notariuszy powinna mieć długość – 50 cm, a do wysokości, o której mowa w pkt. 2, dodaje się na każde następne imię i nazwisko notariusza 16 cm wysokości tablicy. Na końcu tablicy umieszcza się napis „SPÓŁKA CYWILNA” z literami wysokości – 3 cm.
4. U góry tablicy winien znajdować się wizerunek orła o wysokości – 7 cm, a pod nim napis „KANCELARIA NOTARIALNA” w jednym rzędzie, z liter o wysokości – 3 cm. Pod tym napisem winno być wypisane imię i nazwisko notariusza literami o wysokości 2,4 cm, a pod spodem napis „NOTARIUSZ” z liter wysokości 4,2 cm.
5. Dopuszcza się stosowanie wewnątrz budynków, w których znajduje się kancelaria notarialna, dodatkowych tablic informacyjnych z tego samego metalu z napisem „NOTARIUSZ” z liter wysokości 4,2 cm i umieszczoną pod nim strzałką kierunkową.
Prezes
Krajowej Rady Notarialnej
(-) Leszek Zabielski


Przepisy dotyczące tablic dla Notariusza


Drukuj